Ceník malířských prácí

Výpočet ceny pro malířské práce

Chce-li si zákazník udělat předběžný výpočet ceny zakázky, častou chybou bývá to, že vychází z čisté plochy stěn a stropů a odečítá okna a dveře. Protože všechny místnosti mají dveře a většina nějaké okno, jsou podle toho pro zjednodušení koncipovány i jednotkové ceny a způsob výpočtu plochy. Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají se průvlaky, sloupy, apod. Plocha otvorových prvků a nemalovaných ploch se odečítá pouze v případě, že mají jednotlivě větší plochu než 4 m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4 m2.

V uvedené tabulce můžete najít ceník malířských prací a níže na stránce ceník lakýrnických prací.

Malování interiér:

tónované malby dle sytosti m2 od 5,00 Kč
linkování bm 15,00 Kč
malba vápenná dvojnásobná m2 22,00 Kč
malba klasická dvojnásobná PRIMALEX STANDARD m2 22,00 Kč
malba otěru vzdorná dvojnásobná PRIMALEX PLUS m2 25,00 Kč
malba otěru vzdorná dvojnásobná PRIMALEX BONUS m2 28,00 Kč
malba otěru vzdorná dvojnásobná HET KLASIK m2 28,00 Kč
malba otěru vzdorná dvojnásobná PRIMALEX POLAR m2 35,00 Kč
malba na sádrokartón otěru vzdorná dvojnásobná PRIMALEX KARTON m2 35,00 Kč
malba interiérová dvojnásobná omyvatelná DULUX m2 od 65,00 Kč

Malování exteriér:

mytí fasády vysokotlakým vapem 15,00 Kč
olepení oken fólií 20,00 Kč
fasádní penetrační nátěr jednonásobný od 20,00 Kč
fasádní nátěr dvojnásobný bílý PRIMALEX MALVENA 120,00 Kč
fasádní nátěr dvojnásobný bílý akrylátový PRIMALEX PROCOLOR 3 140,00 Kč
fasádní nátěr dvojnásobný silikátový bílý PRIMALEX SILIKA 160,00 Kč
fasádní nátěr dvojnásobný bílý silikónový PRIMALEX FASÁDA 180,00 Kč
lešení, montáž, demontáž, doprava dle objednávky

Přípravné malířské práce:

mytí a rozmývání (m2) 6,00 Kč
přebroušení štuků a nových omítek 8,00 Kč
oškrábání starých maleb 11,00 Kč
hloubkový penetrační nátěr jednonásobný 10,00 Kč
akrylování prasklin a rohů (bm) 25,00 Kč
odizolování proleklých a kouřových skvrn PRIMALEX PRIMER 90,00 Kč
potahování tmelem, štěrkování stěn, sádrová stěrka od 75,00 Kč
štukování stěn keraštukem 120,00 Kč

Ceník lakýrnických a natěračských prací

Výpočet plochy oken a dveří pro lakýrnické práce

Plocha šroubovaných oken typu Rekord (většina oken v panelácích) se počítá z největších vnitřních rozměrů rámu zvětšených o 6cm na každé straně, krát 4 strany, plus případná plocha parapetu. Plocha špaletových oken (starší zástavba) se počítá stejně, bez přídavku a připočítává se plocha špalety (prostor mezi okny). Někdy je třeba připočítat plochu tvz. truhlíku - horní prostor mezi okny pro rolety. Plocha dveří je dána rozměry krát 2 strany, plus rozbalená plocha zárubní (dřevěných). Plechové zárubně do 0,9m šířky se počítají od kusu. Výplňové, zasklené a profilované dveře se ohodnocují koficientem, rovněž tak dveře nad 2,15 m výšky.
Pro lakýrnické práce je třeba vyčlenit jednu místnost nejlépe v adaptovaném bytě s volnými stěnami pro opírání křídel oken. Je možné použít např. i sušárnu v domě, ale značně se tím prodlouží manipulační trasy, které je nutno započítat do ceny.

celoplošné odmašťování benzínem (m2) 15,00 Kč
nátěr trubek , syntetický antikorozní dvojnásobný - dle průměru (bm) od 35,00 Kč
nátěr radiátorů, syntetický antikorozní dvojnásobný - jeden článek 45,00 Kč
nátěr parapetů, syntetický antikorozní dvojnásobný (bm) 60,00 Kč
nátěr okapů a svodů, syntetický antikorozní dvojnásobný (bm) 80,00 Kč
nátěr syntetický, olejový, sokly linkrusty od 85,00 Kč
napouštění moření dvojnásobné nové dřevo 80,00 Kč
napouštění moření dvojnásobné staré dřevo 100,00 Kč
opálení starých nátěrů 100,00 Kč
celoplošné broušení 45,00 Kč
celoplošné tmelení 65,00 Kč
nátěr podlah, syntetický, olejový dvojnásobný od 120,00 Kč
nátěr zábradlí a mříží, syntetický antikorozní dvojnásobný 150,00 Kč
nátěr pletiva, syntetický antikorozní dvojnásobný 120,00 Kč
nátěr oken syntetický dvojnásobný panelový dům 180,00 Kč
nátěr střech, syntetický, olejový, akrylátový, antikorozní dvojnásobný 150,00 Kč
nátěr kov.konstrukcí, syntetický, antikorozní dvojnásobný 140,00 Kč
linkrusta soklu nová od základu od 220,00 Kč
nátěr špaletových oken syntetický dvojnásobný od 250,00 Kč
nátěr dveří syntetický dvojnásobný panelový dům od 220,00 Kč
nátěr dveří syntetický dvojnásobný stará zástavba od 260,00 Kč
nátěr plechových zárubní syntetický antikorozní dvojnásobný ks od 250,00 Kč
nátěr obložkových zárubní syntetický dvojnásobný 280,00 Kč
protipožární nátěry dle druhu
fládrování - imitace dřeva dle materiálu a pracnosti

Rychlý kontakt

Miroslav Knopp tel. 605 253 992

70550034

Email info@lakyrnicimaliri.cz
Email lakyrnicimaliri@seznam.cz
Web www.lakyrnicimaliri.cz

Nebo nám zanechte vzkaz, obratem Vás budeme kontaktovat!